مشاوره نوجوان

دوران نوجوانی یکی از حساسترین دوران زندگی هر فرد است.
این بازه 10 ساله میتواند منشا مهمترین تصمیمات و تاثیر آن بر طول زندگی هر فرد باشد.
در زندگی امروز، نوجوان با جامعه ی برخورد دارد که تاثیرات مثبت و منفی بسیاری بر روی روان و تصمیمات او میگذارد
به ویژه وسایل ارتباطی و فضای مجازی می تواند آثار تخریبی برای نوجوان به بار آورد.
مشاورین و روانشناسان کلینیک ثامن با توجه به حساسیت دوران نوجوانی برنامه ویژه ای برای نوجوانان شما دارند.

عنوان اصلی متن تگ h2

عنوان دوم متن تگ h3

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

جهت رزرو نوبت مشاوره تماس بگیرید 02532706211