درمانگران

دکتر سیفی

دکتر سیدعلیرضا سیفی

- مدیر عامل و موسس کلینیک روانشناسی و مشاوره ثامن تاسیس 1395
- مدیرعامل و موسس کلینیک تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده ثنامهر تاسیس 1401
- کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی ج.ا.ا     6914

-دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه تهران 
-کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت گرا (رتبه 1 ورودی و دانشجوی ممتاز با نمره تز 19.50)
-کارشناسی روانشناسی عمومی
-دکترای طب سنتی از ارمنستان (زیر نظر پروفسور خیراندیش)
-دکترای الهیات و فلسفه (حوزوی)
-مدرس دانشگاه تهران، دانشگاه ایرانیان، دانشگاه ادیان و مذاهب
-مدرس ازدواج در وزارت بهداشت


حوزه های فعالیت و تخصص:
-شخصیت شناسی و مزاج شناسی
-مشاوره پیش از ازدواج (PMC) و طلاق
-درمان اختلالات عملکردی جنسی (سکس تراپی)
-مشاوره خانواده و زوج درمانی
-مشاوره مذهبی - معنوی
-مشاوره افسردگی و اضطراب
-مشاوره مشکلات خواب
-مشاوره تغذیه براساس مزاج و اختلالات خوردن (چاقی-لاغری)

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

دکتر محمدرضا احمدی

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 479
-دکترای روانشناسی تربیتی
-عضو هیات علمی دانشگاه و حوزه

-حوزه تخصصی
-روانشناسی رشد و تحول
-روش تحقیق
-استاد راهنمای دانشجویان روانشناسی
-سردبیر چهار مجله تخصصی روانشناسی

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

دکتر آلاء خلیفه شوشتری

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 89347
-متخصص روانپزشک 

-متخصص روانپزشکی
-دارو درمانی برای اختلالات روانشناختی و مشکلات اعصاب و روان

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن
مطهره نجفعلی زاده

اعظم نجفعلی زاده 

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 7742
-دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه تهران
-فارغ التحصیل تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر آمریکا

-خانواده درمانگر، زوج درمانی، نوجوان، مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره طلاق و ... 

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

ابوالفضل رشیدی

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 4583
-دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران
-رتبه 2 دانشگاه تهران

-درمانگر اختلالات کودک و نوجوان (یادگیری اضطراب بیش فعالی و ...)

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

بهاره احدی نیا

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 33068
-دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه تهران
-کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

-مشاوره بالینی کودک و نوجوان
-استعدادسنجی کودک
-مدرس کارگاه های کودک و نوجوان

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

مژگان آقابابایی

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 22467
-ارشد روان شناسی بالینی

-مشاوره پیش از ازدواج
-مشاوره زوج درمانی
-مشاوره فردی
-مشاوره نوجوان

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

مریم سادات کاظم پور

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی25658
-ارشد روان شناسی عمومی

-بازی درمانگر
-درمانگر کودک و نوجوان
اختلالات رفتاری کودک
-فرزندپروری
-تربیت جنسی

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

دکتر مسعود نور علیزاده

-دکترای روان شناسی و هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران

-مشاوره خانواده و زوج درمانی
-مشاوره پیش بر ازدواج (PMC)
-مشاوره شغلی و حرفه ای
-اختلالات عملکردی جنسی (سکس تراپی، پارافیلیک، نابهنجاری های جنسی)
فرزندپروری کودکان

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن
نسرین اربابی

نسرین اربابی

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 30078
-کارشناسی ارشد روانشناسی

-درمانگر کودک و نوجوان
-مدرس کارگاه های کودک و نوجوان
-مهارتهای زندگی، جنسی و فرزندپروری کودک و نوجوان

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

عارفه خراسانی زاده

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 6956
-دکتری روانشناسی و استاد دانشگاه علوم تحقیقات تهران

-درمان اختلالات بالینی روابط بین فردی، اضطراب، افسردگی اختلالات شخصیت مرزی دو قطبی و ...

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

زهرا رضایی فرد

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 31243
-کارشناسی ارشد روان شناسی

-مشاوره فردی
-اختلالات بالینی اضطراب و افسردگی
-پیش از ازدواج با رویکرد CBT

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

مریم پرخاشجو

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 25249
-کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

-مشاوره اختلالات روانشناختی وسواس اضطراب و افسردگی
-درمانگر نوجوان مشاوره تحصیلی و استعدادیابی

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

محبوبه عباسی

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 21106
-دکتری مشاوره خانواده

-مشاوره پیش از ازدواج و طلاق ، کودک و نوجوان، زوج درمانی
-شکست عشقی، خیانت اعتیاد

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

رسول نادری

-ارشد روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا

-ازدواج خانواده، افسردگی، اضطراب وسواس و اختلالات شخصیت
-مشاوره مذهبی و آسیب های اجتماعی

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن
دکتر محمدعلی ناصر شریعتی

دکتر محمدعلی ناصر شریعتی

-دکترای مشاوره دانشگاه تهران

-زوج درمانی
-پیش از ازدواج
-فردی و سکس تراپی

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

محمد باقر ساعدی

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 44222
-ارشد روانشناسی شخصیت

-روان درمانگر پویشی ISTDP
-درمان مشکلات فردی ،اضطراب، افسردگی، مداخله در خیانت

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

دکتر مژگان دانشمند

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 26411
-دکتری روانشناسی

 -روانکاو
 -اختلالات شخصیت
 -آسیب های اجتماعی
 -افسردگی وسواس اضطراب

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

زینب معینی پور

-کد پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی 29449
-کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت

-درمانگر کودک و نوجوان
-مدرس مهارت های زندگی کودک و نوجوان

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

جمشید احمد نژاد

-کارشناسی ارشد علوم تربیتی

-مشاور تحصیلی و انتخاب رشته تخصصی
-مدرس کارگاه های تحصیلی ، خانواده و ازدواج

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

نیلوفر علیمحمدی

-دکترای روانشناسی عمومی


-روان پویشی کوتاه مدت اختلالات بالینی
-افسردگی، اضطراب، وسواس

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

نجما صادق زاده

-ارشد روانشناسی خانواده


-زوج درمانی
-مشاوره خانواده

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

سعیده حسین آبادی

-ارشد روانشناسی
-روانسنج کودکان (تست وکسلر) تا 6 سال تمام

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن
حمید صادقی

حمید صادقی

-دانشجوی دکترای روانشناسی
-ارشد روانشناسی مثبت گرا


-درمانگر کودک و نوجوان
-مشاور خانواده
-مشاوره مذهبی

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن

مجید آرمده

-کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی


-پیش از ازدواج
-خانواده و زوج درمانی
-وسواس، افسردگی و اضطراب

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن
زهره حیدری

زهره حیدری

- کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی


-طرحواره درمانی
-وسواس و اضطراب
-تعارضات زناشویی

مشاهده بیشتر بستـــــــــــــــــــن
جهت رزرو نوبت مشاوره تماس بگیرید 02532706211