کارگاه مهارت های پیش از ازدواج
مدرس دوره : آقای سیفی

مدیر کلینیک ثامن


مرداد ماه 1399

ثبت نام............................09195362393
ثبت نام.............................02532702623
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


کارگاه تربیت مربی و مشاور نوجوان
مدرس دوره : آقای دکتر حسنی نژاد
(مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه قم)


شهریورماه1399


ثبت نام............................ 09389597403
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


کارگاه طرحواره درمانی
مدرس دوره : دکتر یعقوب شفیعی فرد

مدرس کشوری CBT، و دکتری سلامت از دانشگاه تهران


شروع کلاس بعد از تکمیل ظرفیت

ثبت نام............................09195362393
ثبت نام.............................02532702623
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


کارگاه فرزند پروری
مدرس دوره : دکتر شفیعی فرد
(مدرس کشوری CBT و دکتری سلامت دانشگاه تهران)


1399


ثبت نام............................ 09389597403
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


کلینیک روانشناسی ثامن

کارگاه های در حال برگزاری