کارگاه های در حال برگزاری

کارگاه تخصصی " زوج درمانی "
مدرس دوره : مدرسین برتر کشوریشروع دوره از تابستان 1400

ثبت نام
09195362393
02532702623
02532706211


کانال تلگرام ثامن clinicsamen@
کانال ایتا ثامن psysamen@
اینستاگرام Psy.samen@


کارگاه تخصصی اخلاق حرفه ای در روان شناسی
مدرس دوره : آقای دکتر ناصر صبحی قراملکی
(هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)


شروع دوره از تابستان 1400

ثبت نام
09195362393
02532702623
02532706211


کانال تلگرام ثامن clinicsamen@
کانال ایتا ثامن psysamen@
اینستاگرام Psy.samen@


کارگاه عمومی " تقویت حافظه "
مدرس دوره : علی اصغر رضائی
( روان شناس بالینی ، مُبدع بازی درمانی آسیب عصب نگر )


شروع دوره از تابستان 1400

ثبت نام
09195362393
02532702623
02532706211


کانال تلگرام ثامن clinicsamen@
کانال ایتا ثامن psysamen@
اینستاگرام Psy.samen@


کارگاه عمومی شخصیت شناسی ( MCBS )
مدرس دوره : سیدعلیرضا سیفی
(روان شناس شخصیت، موسس و مدیر کلینیک ثامن)


شروع دوره از تابستان 1400

ثبت نام
09195362393
02532702623
02532706211


کانال تلگرام ثامن clinicsamen@
کانال ایتا ثامن psysamen@
اینستاگرام Psy.samen@