کارگاه های در حال برگزاری

کارگاه پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشی
مدرس دوره :استاد صابر عبدالملکی (مدرس کشوری و دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی)

سرفصل های دوره:
1. معرفی اسباب بازی ها برای ارتقای هوش چندگانه
2. تشریح و بیان کامل انواع هوش های چندگانه(ویژگی ها و فعل های رفتاری)
3. معرفی روش ها و راهکار های پرورش تقویت هوش های چندگانه
4. اجرای عملی اسباب بازی ها برای ارتقای هوش های چندگانه
5. بیان انواع بازی عای آموزشی و اجرای عملی آن در جهت پرورش هوش های چند گانه
6. آموزش طراحی طرح درس بر مبنای هوش های چند گانه با تاکید بر بازی های آموزشی

زمان برگزاری
آبان ماه 98 / پس از تکمیل ظرفیت/ به مدت 8 ساعت
مدرک معتبر از دانشگاه تهران

ثبت نام............................ 09389597403
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


دوره روان درمانی نوجوان
مدرس دوره: دکتر سارا گودرزی (مدرس کشوری دوره های درمانگری کودک و نوجوان)

سرفصل های دوره:
١. مصاحبه باليني و تشخيصي با نوجوان و والدين
٢. آموزش اسيب شناسي و تشخيص افتراقي اختلالات شايع دوران نوجواني
٣. درمان اختلال اضطراب فراگير در نوجوان
٤. درمان اختلال اضطراب اجتماعي در نوجوان
٥. درمان اختلال افسردگي در نوجوان
٦. درمان اختلال استرس پس ازسانحه در نوجوان
٧. مداخله در اعتياد نوجوانان
٨. خانواده درماني مبتني بر رويكرد EFT در نوجوان مضطرب و افسرده
٩. مداخله مبتني بر ذهن آگاهي در اختلالات دوران نوجواني
١٠. مداخله در بيش فعالي نوجوان
١١. آموزش برنامه ريزي و مديريت زمان به نوجوان
١٢. مداخله در إهمال كاري نوجوان
١٣. فرزند پروري مثبت و مبتني بر طرحواره در نوجوان
١٤. مداخله در وسواس نوجوان
١٥. مداخله در خودكشي نوجوانان
١٦. مداخله در اختلال دوقطبي نوجوانان

زمان برگزاری
آبان ماه 98 / پس از تکمیل ظرفیت
مدرک معتبر از دانشگاه تهران

ثبت نام............................ 09389597403
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


کارگاه تربیت جنسی کودک
مدرس دوره: خانم دکتر داستانی (دکتری روانشناسی بالینی و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شهاب دانش)

سرفصل های دوره:
١. نام گذاری اندام های جنسی
٢. خود تحریک گری
٣. آموزش مالکیت بدن و مراقبت از خود
٤. آموزش توالت رفتن
٥. نقش های جنسی
٦. دکتر بازی

زمان برگزاری
آبان ماه 98 / پس از تکمیل ظرفیت

ثبت نام............................ 09389597403
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


کارگاه آموزشی کاربردی تربیت مربی مشاور نوجوان
100 ساعت آموزش و کار عملي
مخاطبين دوره : معلمان، مربيان، طلاب، دانشجويان و...


سرفصل های دوره:
1. روانشناسی نوجوان، سبک زندگی و مهارتهای نوجوان، مشکلات و اختلالات نوجوان
64 ساعت ، استاد اخوی (مدير مرکز ماوا)

2. مزاج شناسی و اصلاح تغذيه نوجوان
16 ساعت ، استاد سيفی (مدير مرکز ثامن)

3. آموزش استعداديابی نوجوان
20 ساعت ، استاد دکتر حسنی نژاد (مدير استعدادسنجی حوزه علميه)

زمان برگزاری
آبان ماه 98 / پس از تکمیل ظرفیت

همراه با آزمون و اعطای مدرک معتبر

ثبت نام............................ 09389597403
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


کارگاه شخصیت شناسی بر اساس مزاج
مخاطبين دوره : روانشناسان، معلمان، مربيان، طلاب، دانشجويان و...

سرفصل های دوره:
1. آشنایی با مبانی و زیر ساخت شخصیت
2. بررسی فیزیولوژی مزاج ها
3. مزاج های پنجگانه و نشانگان بالینی
4. بررسی رابطه مزاج ها با ویژگی شخصیتی
5. مکانیزم ایجاد اختلالات روانی بر اساس مزاج
6. ارائه کیس واقعی و کارگاه عملی
7. مشاوره مزاج شناسی
8. تست شخصیت رایگان ویژه شرکت کنندگان

زمان برگزاری پس از تکمیل ظرفیت

ثبت نام............................ 09389597403
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


کارگاه جامع خانواده و زوج درمانی
مدرسین دوره:
دکتر باقر ثنايی(پدر خانواده درمانی)
دکتر يعقوب شفيعی فرد
دکتر بوستانی پور
دکتر نسترن براهيمی
دکتر مسعود جان بزرگی
دکتر ندا رحيمی
دکتر سيدمحسن فاطمی
دکتر ماندانا شعبان
استاد سيفی
و ...


برخی از سرفصل های دوره:
1. پيش از ازدواج
2. اصول و فنون
3. سنجش
4.رويکردها
5. CBCT
6. درمان سيستمی و هيجان مدار
7. مهارتها
8. خيانت
9. طلاق
و ...

زمان برگزاری پس از تکمیل ظرفیت

ثبت نام............................ 09195875001
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


دوره جامع تخصصی تربیت درمانگر با رویکرد CBT
مدرس دوره :دکتر یعقوب شفیعی فرد(مدرس کشوری و دکترای سلامت از دانشگاه تهران)

سرفصل های دوره:

سطح 1:
1. کارگاه مربيگری مهارتهای زندگی با رويکرد بالينی (60 ساعت)
2. درمان اختلالات با رويکرد cbt (100 ساعت)
3. اصول و فنون طرحواره درمانی (32 ساعت)

سطح 2:
4. مشاهده درمان (آبزرو 110 ساعت)
5. نظارت بالينی (سوپرويژنی 60 ساعت)

زمان برگزاری پس از تکمیل ظرفیت

ثبت نام............................ 09389597403
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


کارگاه تربیت مربی خلاقیت
مدرس دوره :خانم دکتر لیلا افضلی (مدرس کشوری و دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران)

سرفصل های دوره:
1. مفاهیم مربوط به خلاقیت
2. شیوه های پرورش خلاقیت (در خانه و مدرسه)
3. شیوه های آموزش والدین
4. تکنیک های خلاقیت
5. موانع خلاقیت

زمان برگزاری پس از تکمیل ظرفیت

ثبت نام............................ 09389597403
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


کارگاه آموزشی مقاله نویسی
مدرس دوره : خانم دکتر فائزه فرهودی
(دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی؛ مدرس دانشگاه فرهنگیان، کارشناس رادیو معارف)


سرفصل های دوره:

دوره مقدماتی:
1. انتخاب موضوع (کاربردی و غیر تکراری)
2. تعاریف اولیه درباره انواع مقالات و روش های چاپ مقالات
3. تفاوت روش تحقیق کمی و کیفی
4. آشنایی با مهمترین روش های تحقیق (کمی و کیفی)
5. آشنایی با ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات
6. آشنایی با روش های نمونه گیری
7. آشنایی با محتوای فصل های تحقیق

دوره پیشرفته:
8. نحوه یافتن مجلات علمی داخلی و خارجی در زمینه رشته تخصصی دانشجویان
9. آشنایی با انواع پایگاه های نمایه کنندگان مقالات
10. شیوه های نوشتن مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی به صورت کاربردی
11. نحوه استناد و منبع نویسی
12. خطاهای رایج و رعایت اخلاق در مقاله نویسی
13. نحوه ارسال و مکاتبه با مجلات و پیگیری انتشار مقاله علمی
14. نحوه پاسخگویی به داوران و اصلاحات مقاله
15. ارائه لیست تمامی نشریات داخلی و خارجی مورد تایید وزارت علوم

زمان برگزاری پس از تکمیل ظرفیت

ثبت نام............................ 09389597403
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen


کارگاه سواد و مهارت رابطه زناشویی
مدرس دوره : خانم دکتر ازندرياني (دکترای مشاوره و مدرس دانشگاه)

سرفصل های دوره:
1. تعریف و چگونگی رابطه
2. سبکهای ارتباطی
3. تفاوت ارتباط براساس جنسیت
4.دانش و مهارت جنسی
5. راههای ایجاد صمیمیت عاطفی

زمان برگزاری پس از تکمیل ظرفیت

ثبت نام............................ 09389597403
پاسخگویی آنلاین .................clinic_samen@
کانال تلگرام ثامن................ clinicsamen@
کانال ایتا ثامن ....................psysamen@
اینستاگرام ........................clinicsamen