درمان گران کلینیک روانشناسی ثامن

دکتر علیرضا سیفی(مدیریت مرکز)

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی

Jennifer Lee

مشاوره پیش از ازدواجPMC وافسردگی
مشاوره مذهبی و اختلالات زناشویی(جنسی)
مشاوره خانواده
مشاوره طب سنتی


دکتر مبین صالحی

Jennifer Lee

دکترای روانشناسی

Jennifer Lee

متخصص روان شناسی کودک و نوجوان و مدرس حوزه و دانشگاه


دکتر محمدرضا کیومرثی

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی و دکترای اخلاق و عرفان

Jennifer Lee

روان درمانگر اختلالات روانی (افسردگی واضطراب و وسواس و...)
مشاوره خانواده و ازدواج


دکتر جواد ترکاشوند

Jennifer Lee

دکترای روانشناسی عمومی و کارشناسی الهیات

Jennifer Lee

مشاوره و درمانگر خانواده
س ک س تراپیست
مدرس حوزه و دانشگاه


دکتر حسن انصاری

Jennifer Lee

دکترای روانشناسی بالینی و پزشک

Jennifer Lee

متخصص و درمانگر وسواس و افسردگی و اضطراب
کارشناس الهیات حوزه علمیه قم


دکتر مرضیه مدنی فر

Jennifer Lee

دکترای مشاوره

Jennifer Lee

مشاوره و درمانگر خانواده و ازدواج
مشاوره شغلی بانوان
کارشناس الهیات


سرکار خانم فردوس محمدی

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و کودک

Jennifer Lee

مشاوره اختلالات بالینی و خانواده وکودک و نوجوان
عضو شورای نظام روانشناسی و مشاوره قم


سرکار خانم فائزه سبطی

Jennifer Lee

تکنسین علوم آزمایشگاهی

Jennifer Lee

خدمات طب سنتی بانوان
کارشناس الهیات


دکتر شیما سادات برقعی

Jennifer Lee

دکترای روانشناسی

Jennifer Lee

مشاوره اضطراب نوجوان
درمانگر اختلالات بالینی کودک و نوجوان
درمانگر وسواس و اضطراب بزرگسالان
کارشناس الهیات(حوزوی)


سرکار خانم مرضیه آقامیر

Jennifer Lee

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

Jennifer Lee

مشاوره اختلالات روانشناختی وسواس و افسردگی
کرشناس الهیات
مدرس حوزه و دانشگاه


حسین نیک روش

Jennifer Lee

عضو رسمی اتحادیه ماساژ و طب سنتی تایلند

Jennifer Lee

دارنده مدارک:
مربی گری ماساژ از اتحادیه ماساژ و طب سنتی تایلند
ماساژ ورزشی از فدراسیون پزشکی مورزشی کشور
کاربر ماساژ و سبک های روغنی و ژاپنی از سازمان فنی حرفه ای کشور
ماساژ سبک های تایلندی ژاپنی و سوئدی از تایلند و تگزاس آمریکا