کلینیک روانشناسی ثامن

طبقه بندی اختلالات روانی ( بخش دوم )

 
۱۱-اختلالات دفع
Elimination Disorders
بی اختیاری ادرار
بی اختیاری دفع
اختلال دفع مشخص دیگر
اختلال دفعی نامشخص
نکته: از اختلالاتی که برای نخستین بار در کودکی و نوجوانی تشخیص داده می شوند منفک شده و طبقه تشخیصی مجزا شده است.
 
 
 
۱۲-اختلالات خواب – بیداری
Sleep – Wake Disorders
اختلال بی خوابی
اختلال پرخوابی
حمله ی خواب ( narcolepsy )
اختلالات خواب مرتبط با تنفس: الف) تنفس سطحی وقفه تنفسی ب) وقفه تنفس مرکزی در خواب ج) هیپوونتیلاسیون مرتبط با خواب
اختلال ریتم شبانه روزی خواب و بیداری
اختلال انگیختگی خواب بدون حرکات سریع چشم
اختلال کابوس
اختلال رفتار خواب با حرکات سریع چشم
سندرم پاهای بی قرار
اختلال خواب ناشی از مواد/دارو
اختلال خواب – بیداری مشخص دیگر
اختلال پر خوابی مشخص دیگر
اختلال بی خوابی مشخص دیگر
نکته: در راهنمای جدید ، ۲۰ اختلال دراین طبقه جای می گیرند.
 
 
 
۱۳-اختلالات جنسی
در راهنمای جدید، این طبقه ،به سه طبقه تشخیصی مجزاتقسیم می شود.
۱- کژکاری های جنسی
۲- ملال جنسی
۳- نابهنجاری های جنسی
 
کژکاری های جنسی
Sexual Dysfunctions
تاخیر انزال
اختلال نعوظی
اختلالات ارگاسمی در زن
اختلال علاقه / برانگیختگی جنسی در زن
اختلالات درد / دخول تناسلی – لگنی
اختلال میل جنسی کم کار در مرد
انزال زودرس
کژکاری جنسی ناشی از مواد/دارو
کژکاری جنسی مشخص دیگر
نکته: DSM IV اختلالات دردهای جنسی را به دو گروه تقسیم کرده بود: واژینیسم (vaginismus) و دیسپارونیا (dyspareunia). به علت مشکلاتی که در تفکیک این دو اختلال وجود داشت، متخصصان توصیه کردند که آنها ادغام شوند و در DSM-5 یک طبقۀ واحد به نام اختلالات درد / دخول تناسلی – لگنی به وجود آورند.
 
 
ملال جنسیتی
Gender Dysphoria
اختلال ملال جنسی درکودکان
اختلال ملال جنسی در نوجوانان و بزرگسالان
ملال جنسیتی مشخص دیگر
نکته : این طبقه معادل اختلالات هویت جنسی در راهنمای شماره ۴ می باشد.
 
 
نابهنجاری های جنسی
Paraphilic Disorders
اختلال تماشاگری جنسی
اختلال عورت نمایی
اختلال مالش دوستی
اختلال مازوخیسم جنسی
اختلال سادیسم جنسی
اختلال بچه بازی
اختلال یادگارپرستی
اختلال مبدل پوشی
 
 
۱۴-اختلالات اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک
Disruptive, Impulse-Control and Conduct Disorders
اختلال نافرمانی و لجبازی
اختلال انفجاری متناوب
اختلال آتش افروزی
دزدی بیمارگون
اختلال سلوک
اختلال اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک مشخص دیگر
نکته : اختلالی به نام اختلال اعتیاد به بازی های اینترنتی (Internet gaming disorder) به DSM5 اضافه نشده است، اما DSM-5 اختلالی به این نام را در بخش سوم کتاب و در بین فهرست اختلالات پیشنهادی که باید روی آنها بیشتر کار و تحقیق شود قرار داده است. به عبارت دیگر، اختلال اعتیاد به بازی های اینترنتی هنوز به عنوان یک اختلال قابل دیاگنوز اعلام نشده است.
 
 
 
۱۵-اختلالات اعتیاد آور و اختلالات مرتبط با مواد
Substance-Related and Addictive Disorders
تنها رفتار اعتیادی غیر مصرفی که در این طبقه تشخیصی قرارگرفته است: قماربازی
سایر اختلالات این طبقه، در سه دسته کلی طبقه بندی شده اند :
اختلالات مصرف مواد
مسمومیت مواد
اختلالات ترک مواد
۱۶-اختلالات عصبی – شناختی
Neurocognitive Disorders
این طبقه تشخیصی، در راهنمای جدید،به سه دسته گسترده:
دلیریوم
اختلال عصبی- شناختی عمده
اختلال عصبی- شناختی خفیف
 
 
 
۱۷-اختلالات شخصیت
Personality Disorders
اختلال شخصیت کلی
اختلالات شخصیت خوشه A پارانویید – اسکیزوئید – اسکیزوتایپی
اختلالات شخصیت خوشه B ضد اجتماعی – مرزی – نمایشی – خودشیفته

 

اختلالات شخصیت خوشه C اجتنابی – وابسته – وسواسی