شعار ما
سلامت جسم و روان توأمان

Samen Psychology Clinic


بیشتر بدانید...

مقالات

سوسک ها و خانم ها

مهارت مقابله با خشم

بر طبل شادانه بکوب...

طبیعت درمانی

روانشناسی رنگ ها

کارگاههای آموزشی کلینیک ثامن

کارگاه آموزشی تربیت درمانگر نوجوان
زبان مادری

مدرس : خانم دکتر سارا گودرزی
درمانگر تخصصی کودک و نوجوان

ادامه مطلب


کارگاه تربیت جنسی کودک
زبان مادری

خانم دکتر داستانی
دکترای روانشناسی بالینی
مدیرر گروه روانشناسی دانشگاه شهاب دانش

ادامه مطلب


کارگاه آموزشی مایندفولنس
حضور پویا در لحظه

مدرس : جناب آقای دکتر سید محسن فاطمی

سرفصلها:
1. مولفه های حضور پویا
2. نقش حضور پویا در افزایش سلامت
3. موانع حضور پویا


ادامه مطلب