کارگاه های گذشته

کارگاه تربیت مشاور نوجوان 2
اساتید:
استاد اخوی ( مدیر مرکز مشاوره ماوا)
استاد سیفی (مدیر مزکز مشاوره ثامن)


سرفصلها:
1- روانشناسی و سبک زندگی نوجوان
2- مشکلات و مسائل رایج نوجوان
3- اختلالات نوجوان و درمان آن ها
4- مزاج شناسی نوجوان


کارگاه تخصصی استعداد سنجی
اساتید:
دکتر حسنی نژاد (متخصص استعداد سنجی استان قم)
استاد سیفی (مدیر مزکز مشاوره ثامن)


ویژه روانشناسان، مربیان و مشاوران

بی گمان استعداد افراد تحت تاثیر عواملی چون محیط،آموزش، ویژگیهای وراثتی و ژنتیکی، خانواده، دوستان، امکانات و ده ها فاکتور دیگر با یکدیگر متفاوت بوده و هر فردی در زمینه ای خاص استعداد بیشتر از خود بروز می دهد.
اگر فرد در زمینه ای که استعداد دارد تلاش کند با هزینه کمتر و صرف وقت اندک تر می تواند موفقیت های چشمگیرتر و پایدارتری کسب کند.
بدیهی است در جهانی که سرعت رقابت بالا بوده و هر چه بیشتر در حال تخصصی تر شدن است. انسان موفق انسانی است که در سن کمتری مدارج بالاتری را طی کرده باشد. فردی می تواند یک شبه ره صد ساله بپیماید که در راهی قدم بگذارد که در آن راه نیروی قدرتمندی به نام استعداد یا مزیت نسبی فردی بتواند موجب پیشرفت او گردد.


دوره آموزش فرزند پروری ویژه مادران
مدرس: استاد مولوی ( کارشناس ارشد مشاوره متخصص فرزند پروری)

1- ویژگی های روان شناختی کودک در دوران رشد
2- فرزند پروری مثبت اصول و ویژگی ها
3- بررسی علل مشکلات رفتاری کودکان
4- بهبود روابط والد و فرزند
5- اصول تشویق و تنبیه کودک
و...


دوره جامع CBT (درمانگری با رویکرد شناختی- رفتاری)
مدرس: استاد مولوی ( کارشناس ارشد مشاوره متخصص فرزند پروری)

سرفصلها:

1- مصاحبه بالینی و تشخیص
2- تکینیک های درمان اختلالات اضطرابی
3- تکینیک های درمان وسواس
4- تکنیک های درمان افسردگی
5- تشخیص و درمان اختلالات عملکرد جنسی
6- مشاوره پیش از ازدواج
7- اصول و فنون زوج درمانی
8- اصول و فنون طرحواره درمانی
8- مداخله در خیانت های زناشویی

اعطای مدرک معتبر از دانشگاه تهران