ساعات کاری

در این ساعات به مرکز مشاوره ثامن مراجعه فرمایید:

 • 9 صبح ال 9 شب

آدرس:

قم - بنیاد - میدان جوان - بلوار آفرینش - خیابان ذوالفقار - نبش کوچه 3

 • پذیرش و نوبت دهی:
  11 62 3270 (025)
  کارگاه های تخصصی:
  00 75 853 0910
  کارگاه های عمومی:
  93 23 536 0919